Фед не трябва да се подвежда по повишението на заплатите в САЩ