С над 2,2 млн. лева ще компенсират стопанския риболов за пропуснати ползи