Провалените газови проекти за €440 милиона на ЕС и къде е мястото на България в тях?