Заведенията искат подкрепа и от сдружението на общините