Ръстът на доходността по облигациите помрачава апетита за риск на Wall Street*