Какъв е пътят за ускоряване на дигитализацията в България?