Централните банки се стремят да поддържат ниски разходи за заеми