Политиката – между епидемията и икономическата криза