Италия удължава забраната за несъществени пътувания до 27 март