Заражда се потенциална втора пандемия: дълъг ковид