ЕС подкрепя най-добрите изследователи с 1,9 млрд. евро