Собствениците на заведения искат намаляване на такси и данъци, защото поемат цялата тежест на пандемията