Лозан Панов: Без конкурс директорът на НИП получава служебно втори 5-годишен мандат