Адвокат поиска обществена информация за управлението на имуществото и бюджета на държавните органи