Идея срещу сивата заетост: Осигуровките да са 100% от работника