Американски щат предлага обучение против расизма и сексизма в математиката