Британските банки искат всеобхватна стратегия за финансовите услуги