Пандемията - ракетното гориво на е-търговията и логистиката