Само през 2021 г. наводнения в САЩ ще причинят щети върху жилища за $20 млрд.