Активите на инвестиционните фондове в България с ръст над 36% в края на годината