Доброволци, пълномощници, скандали за митинги без дистанция - изборите по света в пандемия