Над 111 милиона са случите на COVID по света от началото на пандемията