КНСБ настоява за секторни фондове за квалификация и преквалификация