Международно отличие за преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Доц. д-р Красимира Филева и Дамян Йорданов спечелиха Първа награда на Международния онлайн конкурс “Бъдещи звезди” - Италия