74-годишен отива на съд заради катастрофа по невнимание