Премахнаха надписи от оградата на Първа Английска гимназия в София