За трите държавни места в борда на директорите на енергийния холдинг ще се борят седем души