Югоизточният обход на Пловдив се очаква да струва 42 млн. лв.