Дългият път на евтаназията и етичните проблеми, които носи