Качествени съдебни актове и намаление на постъпилите дела, отчита за 2020 г. Районен съд - Дупница