В 41 висши училища ще може да се кандидатства с оценките от матури