"Топливо" АД продължава да трупа загуби - Управление и бизнес