Задава ли се турбулентен март за пазара на щатски ДЦК?