Българи от РСМ и Сърбия искат еднократно удължаване на техническия преглед за колите си