Сираков продължава да преговаря с футболистите, някои отказват да намаляват заплатите си