ЕС е изнесъл от началото на февруари ваксини за 25 чужди държави