Работи се по цялото близо 30 км трасе от пътя между Видин и п. в. „Макреш“