С промените в ЗУТ се върви към разрешаване на строежи без проект - §22 Новини