ЕК иска да подобри взаимодействието между гражданската и космическата промишленост