Още 18 млн. лв. отидоха в помощ на микро и малки компании по ОПИК