НСИ: 3,9% от българите са пътували в чужбина, 95.4% – в страната