Укрепват европейските иновации чрез потенциала на три приложения