Болни и под карантина ще гласуват в 7 подвижни секции в община Стара Загора