Общинският съвет в Русе ще заседава присъствено, а не онлайн