По-малко операции у нас през 2020 г. заради пандемията