2021 г. ще даде по-нататъшен тласък за развитието и разрастването на телекомуникационните мрежите