Българските туристи са все по-малко и пътуват предимно в страната