Административният ръководител на Районна прокуратура – Добрич Петко Тухчиев встъпи във втория си мандат