Близо 18 млн. лв. са изплатени на микро и малки компании по ОПИК