Зодиите, които са обречени на страдание през тази седмица, 22 – 26 февруари